En Garrell al The Guardian

Photograph: Alamy

Photograph: Alamy

Un dels 10 llocs accentuats al diari britànic The Guardian en el seu article: “10 of the most bizarre homemade playgrounds and attractions” són les Cabanes d’en Garrell, remarca que és finalista per obtenir els International Award for Public Art 2015. Informació rebuda de Jo Farb Fernández